top of page

FRÅGOR OCH SVAR FRÅN VÅRA FORSKNINGSASSISTENTer och praktikanter

Uppdaterat: 22 apr.

I den här bloggposten intervjuar vi Kajsa, Filip & Sophia som anslöt sig som till projektet i februari. I projektet kommer de att hålla enkätintervjuer med NAP-samordnare och andra tjänstepersoner involverade i länsstyrelsernas samverkansprocesser. Därefter kommer de att vara i kontakt med de länsstyrelser som projektet kommer att fördjupa sig ytterligare i och de verksamhetsutövare och intresseorganisationer som berörs i det länet. Här får vi veta mer om vilka de är och vad de ska göra i projektet.Medverkande i projektet vattenvägar, från vänster, Filip Klang, Kajsa Moberg och Sophia Fragapane


Vad har du för akademisk bakgrund och hur blev du involverad i det här projektet? 


FILIP: Jag har en kandidatexamen i antropologi, har läst ett par kurser humanekologi och flera språkkurser i framför allt engelska. Jag skrev min kandidatuppsats om tjänstepersoner på miljöförvaltningen och deras upplevelser av att försöka göra Göteborg till en mer ekologiskt hållbar stad.


Efter examen arbetade jag ett år på Göteborgs stadsbyggnadsförvaltning där mitt arbete med tillsyn gav mig inblick i och erfarenhet av myndighetsarbete samt tolkning och användning av lagtexter. Tjänsten som forskningsassistent i detta projekt kopplar samman mina arbetslivserfarenheter med min akademiska bakgrund och kommer förhoppningsvis förbereda mig väl på vad som väntar därnäst.Filip Klang, forskningsassistent inom projektet Hållbara Vattenvägar


SOPHIA: Jag blev involverad i det här projektet efter att ha arbetat som volontär för Annelie Sjölanders forskning om "Wolf conflicts - Optimising socio-ecological sustainability in large carnivore management". Jag ville få mer erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, och det här projektet passade perfekt för mina intressen inom vetenskaps- och teknikstudier, politisk ekonomi och miljörelaterad samhällsvetenskap. Mitt akademiska arbete har alltid handlat om att utforska sambanden mellan teknik och samhälle, och det här projektet erbjuder en chans att tillämpa den kunskapen på verkliga miljöutmaningar och teknopolitisk styrning.Sophia Fragapane praktikant inom projektet Hållbara Vattenvägar


KAJSA: Jag har studerat Globala studier med inriktning antropologi på Göteborgs Universitet, jag har även pluggat några kurser i humanekologi. Nu skriver jag min masteruppsats här i Globala studier. När jag såg att det var en position som forskningsassistent i antropologi tvekade jag inte en sekund med att söka! Jag tycker verkligen om ämnet och dess metoder, som bland annat innebär intervjuer, platsvandringar och att kunna få ett inifrånperspektiv.Kajsa Moberg forskningsassistent inom projektet Hållbara Vattenvägar


Vad i detta projekt tycker du är mest intressant och vilka kunskaper tar du med dig till projektet? 


FILIP: Det är intressant att få inblickar i hur närbyråkrati kan gå till och det är spännande att följa tjänstepersoners arbete på marknivå. Dessa tjänstepersoner är direkt involverade med medborgarna som påverkas av politiska beslut och har en intressant roll i samhället att förverkliga politikernas visioner.

 

SOPHIA: Jag är särskilt nyfiken på hur olika intressenters perspektiv kan integreras i en sammanhängande strategi för hållbar vattenkraft. Mina färdigheter inom forskning med blandade metoder, intressentengagemang och policyanalys, som jag har finslipat genom min akademiska utbildning, mina fälterfarenheter och en - antar jag - konstruktivistisk inställning, är förhoppningsvis användbara tillgångar för projektteamet.

 

KAJSA: Jag har jobbat som hållbarhetskoordinator på ett företag och har där bland annat jobbat med att tolka hur lagstiftning och kundkrav kan efterlevas, så jag tar med mig den erfarenheten in i projektet. Jag arbetade även då med kommunikation om hållbarhet, och hur företaget kunde kommunicera kring det och att även analysera vad våra kunder efterfrågade inom hållbarhetsdokumentation i framför allt el- och byggbranschen.


NAP-samverkansprocessen är ett komplext projekt som berör många olika områden inom hållbarhet och med olika intressenter, med en lagstiftning som sätter mallen för samverkansprocesserna. Att kunna lyssna på flera olika myndigheter, experter och intressenter och förstå just deras perspektiv, samt att kunna bidra med ett stöd för hur samverkansprocesserna kan utformas framåt är spännande att bidra till.


Vad ser du för utmaningar och möjligheter i det här projektet? 


FILIP: Kärnan i det problem som samverkan avser att hantera, nämligen tillgången till grön fossilfri energi å ena sidan och biologisk mångfald och välfungerande ekosystem å andra sidan, är ett så kallat ”wicked problem”. Det vill säga ett problem som är svårt eller närtill omöjligt att lösa på grund av problemets komplexa natur.


Det kan innebära att det finns bristande information kring hur problemet ska lösas, motsägelsefullhet i problemets lösningar, snabba förändringar i miljöer eller komplexa ömsesidiga beroende mellan involverade parter.


Det kommer både vara utmanande och en intressant möjlighet att få studera hur detta problem ska försöka lösas i realtid. Det ska bli spännande att se hur man skapar lösningar och från ett utifrånperspektiv bevaka samverkansprocesserna. 

 

SOPHIA: Kanske balansera intressenternas olika intressen och samtidigt säkerställa miljöintegritet. Men detta innebär också en möjlighet att utveckla innovativa samarbetsmodeller som kan tjäna som förebild för hållbara metoder i andra sektorer och även konflikthanteringsmetoder för rättvisa övergångar.

 

KAJSA: I det här projektet är det många olika intressen inblandade, så det är ju en utav utmaningarna och projektets syfte, det finns en stor möjlighet för projektet att bidra till positiva utfall i samverkansprocesserna! Det är ju intressant att sätta på sig glasögonen utifrån olika intressenters synvinkel och se samverkansprocesserna i NAP genom deras ögon. Att säkerställa fossilfri el samtidigt som det främjar en god vattenmiljö, och att bevara kulturarv kan ibland verka vara svårt vid första anblick.


Om du fick välja en låt som spelades varje gång du gick in i ett rum, vilken låt skulle det vara och på vilket sätt representerar den dig?


FILIP: Jag skulle förmodligen välja “This Must Be The Place” av Talking Heads. Det är en quirky rolig låt som passar mig och jag skulle bli glad om den spelades varje gång jag gjorde entré.

 

SOPHIA: "All the Small Things" av Blink 182. Precis som låten uppskattar de små sakerna som visar omsorg i ett förhållande, kan den också representera engagemang för de små men avgörande detaljerna som bidrar till projektets framgång.


Det handlar om att känna igen och värdesätta de små, ofta förbisedda aspekterna som tillsammans har en betydande inverkan - ungefär som hur varje litet steg i ett projekt leder till att man som team uppnår större mål... Men också en jäkligt trevlig stund i karaokebaren!

 

KAJSA: Så svår fråga! Men ”Make Your Own Kind of Music” med Cass Eliott känns som en bra entré, och en peppig och glad låt.

68 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

CALL FOR PAPEr

The Promise and Pitfall of the Green Energy Transition Nordic Environmental Social Science Conference (NESS) 2024 Global agendas, national initiatives and business actors are all increasingly driving

Comments


bottom of page