top of page

om projektet

Projektet

Genom en systematisk undersökning av samverkan och kollaborativt styre utvecklar det här forskningsprojektet en modell som ger stöd för utformandet av de regionala samverkansprocesser som ska föregå omprövningar av miljövillkoren för de svenska vattenkraftverken. Projektet lutar sig mot och positionerar sig i en forskningsdebatt om samverkansprocesser och kollaborativt styre, och använder sig huvudsakligen av Emerson & Nabatchis analytiska ramverk för att strukturera upp och förstå centrala undersökningsområden. Genom intervjuer, platsbesök, deltagande observationer och enkäter samlar projektet in unik kunskap om framgångsfaktorer i de samverkansprocesser kring vattenkraft som redan påbörjats. Tillsammans med den tidigare litteraturen och kunskap från andra förvaltningsområden analyseras empiri utifrån projektets teoretiska position. Projektets resultat kommuniceras genom forskningsartiklar, bloggposter, uppdateringar på projektets hemsida, och genom en slutrapport där fokus ligger på konkret vägledning för vad som kan främja regional samverkan i den specifika frågan om miljöprövningar för vattenkraft. Projektgruppen tillför kompetenser från skilda ämnesdiscipliner inom samhällevetenskap så som socialantropologi, humanekologi, statsvetenskap och offentlig förvaltning.

bottom of page