top of page
Abstract Water
Abstract Water


Hållbara
vattenvägar

About

OM OSS

Enligt EU:s vattendirektiv från 2000 (reviderat 2008) ska medlemsländerna ta hänsyn till ekologiska och miljömässiga aspekter vid utformning och förvaltning av vattenresurser, inklusive vattenkraftverk. Detta har medfört att Sverige har behövt revidera sina miljöprövningar av vattenkraftverk för att säkerställa att de uppfyller kraven i direktivet.

De nya miljöprövningarna har inneburit  ett ökat fokus på att involvera allmänheten och samråda med berörda intressenter i processen. Tanken är att detta ska säkerställa att de sociala och ekonomiska konsekvenserna av vattenkraftsprojekt tas hänsyn till och att beslutet om att tillåta en vattenkraftanläggning grundar sig på en balanserad bedömning av olika intressen.

Det här samhällsvetenskapliga forskningsprojektet undersöker de miljöprövningar av vattenkraftverk som har påbörjats för att ge ett kunskapsunderlag för framtida miljöprövningar av vattenkraftverk i Sverige.

Har du erfarenheter av dessa processer (antingen ägare av ett vattenkraftverk eller som representant av andra intressen) och känner att du vill berätta om detta så är du mycket välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan. Skriv i meddelandet om du vill att vi ska kontakta dig.

Woman with Paddle
Abstract Water

BLOGGINLÄGG OM VÅRA AKTIVITETER OCH PUBLIKATIONER

Contact
bottom of page